Broilerialan yhteisellä asialla

Suomen Broileryhdistys ry on kaikkien broilerialalla toimivien yhteinen keskusjärjestö. Siihen kuuluvat broileria kasvattavat tai emoja munittavat tuottajat ja maatilat, lihanjalostusyritykset, eläinaineksen maahantuojat, rehutehtaat, laitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä eläinlääkinnän ja tutkimuksen edustajat.

Broileryhdistys on Suomen Siipikarjaliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistys pyrkii parantamaan broilerialan toimintaedellytyksiä neuvonnan ja koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen sekä tutkimuslaitosten, viranomaisten ja etujärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Yhdistyksen johtokunta valitaan vuosikokouksessa ja se koostuu yhdistyksen eri jäsenryhmien edustajista. Johtokunta kokoontuu kolmesta neljään kertaan vuodessa ja sen puheenjohtajana on Kalle Mahlamäki.

Jäsenlehtenä toimii Siipikarjaliiton neljä kertaa vuodessa julkaisema Suomen Siipikarja -lehti. Lehdessä julkaistaan alaan liittyviä artikkeleita, uutisia, kannattavuuslaskelmia ja tilastoja sekä tietoja muista siipikarjatalouteen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Lehteä kehitetään kaikkien siipikarjatuottajien yhdyssiteenä ja edunvalvojana.