Alan yritykset

https://suomibroileri.fi/uploads/images/Yläosakuvat/lastaus.jpg

Suurimmat broilerinlihanjalostajat ovat Atria Oyj, HKScan Oyj ja Naapurin Maalaiskana Oy, joiden toiminnasta ja tuottajista voit lukea lisää seuraavilta sivuilta:

Atrian teurastamot sijaitsevat Seinäjoella ja Kangasalla. HKScan Finland Oyj toimii Raumalla ja Naapurin Maalaiskana Liedossa.
Broileremot teurastetaan Länsi-Kalkkunalla Säkylässä.

Lisäksi Suomessa toimii Luomu Invest Oy, joka tuottaa luomubroilereita.

Kuten broilerinlihantuotanto, myös vanhempaispolven tuotanto on tarkoin suunniteltua ja valvottua. Suomessa haudontamunien tuotantoa hoitaa kaksi yritystä: A-tuottajat ja DanHatch Finland. Molemmilla yrityksillä on sopimustuottajat, joiden kanssa yhteistyössä noudatetaan yhteisiä ohjeistuksia, tavoitteita ja lainsäädännön vaatimuksia.

Kaikista broileriemoista huolehtii terveydenhuoltoeläinlääkäri. Tilat osallistuvat aktiivisesti eläintautien ennaltaehkäisyyn rokottamalla ja seuraamalla eläinten terveydentilaa säännöllisesti verinäyttein sekä tarvittaessa myös muilla näytteenotoilla.