Mikä broileri?

Broileri on kanojen liharotu, joka kasvaa tasapainoisella ravinnolla ja hyvällä hoidolla nopeasti lihaksikkaaksi kananpojaksi. Suomessa kasvatettavat broilerit ovat risteytyksiä, ns. hybridejä, jotka risteytetään eri kanalinjoista.

Siipikarjan jalostustyötä ei tehdä Suomessa. Myöskään vanhempaispolven untuvikkojen tuotantoa ei ole maassamme, vaan untuvikot tuodaan kasvatustiloille päivän vanhoina untuvikkona Ruotsista. Broilerin vanhempia kutsutaan nuorikoiksi ennen tuotantokautta (0–18 vk) ja emoiksi (19–64 vko) tuotantokauden aikana. Maassamme  tuotetaan vuosittain noin 100 miljoonaa broilerin siitosmunaa, jotka haudotaan untuvikoiksi neljässä hautomossa. Haudontamunien määrä mukailee broilerin kulutuksen ja tuotannon tarvetta. Osa haudontamunista viedään untuvikkoina ulkomaille.

Suomessa on kasvatuksessa Aviagenin Ross 308–hybridiä sekä Hubbardin hidaskasvuista hybridiä.

Suomessa teurastetaan vuosittain yli 80 miljoonaa teurasbroileria, joiden keskimääräinen teuraspaino on 1,7 kiloa. Broilerin kulutus ja tuotanto on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Suomalaiset syövät jo yli 25 kiloa broilerinlihaa vuodessa. Suomibroilerin tunnistaa Hyvää Suomesta -merkistä.

Broilerin tuotanto ja kulutus

Kalkkunan tuotanto ja kulutus

Broilerin osuus lihan kulutuksesta