Missä broilerituotantoa on?

Broilertuotanto on keskittynyt läntiseen Suomeen ja tuotantoa on neljässäkymmenessäkuudessa kunnassa (tilanne 9/2014) Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Tilojen määrä on noin 230 tilaa, joista nelisenkymmentä on jalostuspolven tiloja. Tilojen määrä on ollut hienoisessa laskussa. Vuodesta 2002 vuoteen 2012 tilojen määrä väheni 15%. Rakennemuutoksen myötä tilakoko on kasvanut ja keskikokoisella tilalla on tänä päivänä noin 60 tuhatta broilerikasvatuspaikkaa.

 

Tuotantorakenteen kehitys

Broilerituotannossa näkyy samanlainen kehityssuunta kuin muussakin maataloustuotannossa: tilojen määrä pienenee mutta koko kasvaa. Oheinen taulukko perustuu Suomen Broileryhdistyksen jäseniltään keräämiin tietoihin.

Suomessa kaksi sukupolvea broilereita