Missä broilerituotantoa on?

Broilertuotanto on keskittynyt läntiseen Suomeen ja tuotantoa on neljässäkymmenessäkuudessa kunnassa (tilanne 9/2014) Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Tilojen määrä on noin 210 tilaa, joista kolmisenkymmentä on jalostuspolven tiloja. Tilojen määrä on ollut hienoisessa laskussa. Vuodesta 2000 vuoteen 2020 tilamäärä on vähentynyt 20 %. Keskikokoisella tilalla on tänä päivänä noin 70 tuhatta broilerikasvatuspaikkaa.

 

Tuotantorakenteen kehitys

Broilerituotannossa näkyy samanlainen kehityssuunta kuin muussakin maataloustuotannossa: tilojen määrä pienenee mutta koko kasvaa. Oheinen taulukko perustuu Suomen Broileryhdistyksen jäseniltään keräämiin tietoihin.

 

Suomessa kaksi sukupolvea broilereita