Terveet broilerit hyvissä olosuhteissa

Suomessa on maailman terveimmät broilerit ja broilereiden terveys ja hyvinvointi on tärkeää koko tuotantoketjulle. Ainoastaan terveet ja hyvinvoivat linnut tuottavat hyvin ja ovat laadukkaan lihan perusta. Koko tuotantoketjussa broilereiden hyvinvoinnin eteen tehdään paljon pitkäjänteistä työtä ja sen ansiosta suomalaiset broilerit ovat terveitä ja mikrobilääkkeitä tarvitaan vähän. Lintujen hyvinvointi ja terveys pyritään ylläpitämään hyvillä tuotanto-olosuhteilla - ei lääkkeillä. Eläin­ten Ter­veys ETT ry on ke­rän­nyt jo vuosia broi­le­rien mik­ro­bi­lää­ki­tys­tie­to­ja. Niistä voi todeta, että suo­ma­lai­sia tuo­tan­to­pol­ven broi­le­rei­ta ei ole ollut tar­peen lääkitä moneen vuo­teen. 

Systemaattisen tautien ennaltaehkäisyn avulla suomalainen broilerin tuotantoketju on vapaa monista tarttuvista taudeista, jotka ovat Euroopassa arkipäivää. Broilereilla ei esiinny Suomessa tarttuvia siipikarjatauteja kuten lintuinfluenssaa (AI), Newcastlen -tautia (ND) tai vakavia hengitystietauteja kuten ART:tä tai ILT:tä.

Kaikista broileriemoista huolehtii terveydenhuoltoeläinlääkäri. Tilat osallistuvat aktiivisesti eläintautien ennaltaehkäisyyn rokottamalla ja seuraamalla eläinten terveydentilaa säännöllisesti verinäyttein sekä tarvittaessa myös muilla näytteenotoilla. Vanhempaispolven rokotusohjelmat ovat kapeat (AE, IB, Marek, sinisiipitauti, E. coli).

Maailman terveimmät broilerit kasvavat Suomessa

Broilereiden terveys on eläimen hyvinvoinnin perusta. Se, että kyseessä on tuotantoeläin, ei saa vähentää hyvinvoinnin merkitystä. Suomalaisille tuottajille on tyypillistä ajatella eläimiä muunakin kuin taloudellisina tuotantopanoksina. Hyvät ja oikeat tuotanto- ja toimintatavat perustuvat laatukäsikirjaan, jota noudattamalla tuetaan ja edistetään lintujen hyvinvointia. Kotimainen broilerintuotanto kestää vertailun muuhun maailmaan kaikilla osa-alueilla. Eläinten hyvinvointi, terveys, kasvu, lääkitsemättömyys ja salmonellattomuus ovat asioita joista muualla vasta haaveillaan.  

Olosuhteet kunnossa - vahvalla ammattitaidolla

Broilerien kasvatusolosuhteiden hallinta on meillä Suomessa erityisen haastavaa johtuen suurista vuoden- ja vuorokaudenaikaisista lämpötilavaihteluista. Tämä asettaa suuria vaatimuksia rakennuksille, lämmitykselle ja ilmanvaihdolle sekä varsinkin tuottajan ammattitaidolle. Ensimmäinen indikaattori olosuhdehallinnan onnistumisesta tai epäonnistumisesta on kuivikkeen kunto, mikä taas vaikuttaa suoraan lintujen hyvinvointiin ja varsinkin jalkaterveyteen. Jalkapohjien kunnon seuraaminen kasvatusaikana sekä tarkastuseläinlääkärin tekemä jalkapohjatulehdusten arviointi teurastamolla antavat luotettavaa tietoa kasvatusolosuhteiden onnistumisesta sekä lintujen hyvinvoinnista. Jalkapohjapistevertailussakin olemme maailman kärkeä.