Kotimainen broileri on turvallinen valinta

Suomalainen broilerinliha on turvallista kuluttajille eikä esimerkiksi salmonellaa juuri esiinny. Salmonellan saastuttamia kotimaisia lihaeriä ei voi päästä markkinoille, sillä Suomessa on kansallinen, lakiin perustuva salmonellan vastustusohjelma. Ohjelma käsittää koko tuotantoketjun rehuista aina lihatuotteiden valmistukseen asti. Jos broileriparvesta löydetään salmonellaa, se voidaan teurastetaan erikseen muista parvista ja liha käytetään ainoastaan kuumennettaviin tuotteisiin. Salmonella tuhoutuu + 70 asteessa.

Vuonna 2018 Suomessa ei todettu yhtään salmonellatapausta broileriparvissa.

Kuluttajaturvallisuuden osalta kotimainen broilerinliha on monelta osin parempaa kuin ulkomaiset, sillä myös kampylobakteerien ja ESBL-bakteerien esiintyvyys on Suomessa vähäistä.

Salmonellatilastot

Kampylobakteeritilastot

Tietoa ESBL:stä