Tarkkaa tuotantoa sopimustiloilla

Suomessa broilerituotanto on hyvin suunniteltua ja valvottua, sillä kaikki broilerit kasvatetaan sopimustuotantotiloilla. Sopimustuotannossa tuottaja ja lihayritykset sitoutuvat noudattamaan yhteisiä ohjeistuksia ja käytäntöjä lainsäädännön vaatimusten lisäksi.

Broileritilat sitoutuvat muun muassa lintujen hyvinvoinnin seuraamiseen ja arviointiin, terveydenhuoltotyöhön ja eläintautien ehkäisyyn. Lihayritykset ohjaavat tuotantoa sekä neuvovat ja kouluttavat sopimustuottajiaan tuotantoon liittyvissä asioissa.

 

Kasvatuspaikat lisääntyneet

Lähde: SVT: Tike, Ko­tie­läin­ten lu­ku­mää­rä