Missä broilerituotantoa on?

Broilertuotanto on keskittynyt läntiseen Suomeen ja tuotantoa on neljässäkymmenessäkuudessa kunnassa (tilanne 9/2014) Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Vanhempaispolven tuotantoa on samoilla alueilla kuin broilerienkin kasvatusta.

Broilerinlihaa tuottavia tiloja on Suomessa noin 170. Tilojen määrä on ollut hienoisessa laskussa. Vuodesta 2000 vuoteen 2020 tilamäärä on vähentynyt 20 %. Keskikokoisella tilalla on tänä päivänä noin 70 tuhatta broilerikasvatuspaikkaa.

Suomessa on noin 20 broileriemojen munintatilaa ja noin kymmenkunta nuorikoiden kasvatustilaa. Myös vanhempaispolven tilat ovat vuosien saatossa kasvaneet ja lukumäärä vähentynyt. Vanhempaispolven tilakokoja ei haluta suurentaa määräänsä suuremmiksi eläintautiriskien hallitsemiseksi.

Tuotantorakenteen kehitys

Broilerituotannossa näkyy samanlainen kehityssuunta kuin muussakin maataloustuotannossa: tilojen määrä pienenee mutta koko kasvaa. Oheinen taulukko perustuu Suomen Broileryhdistyksen jäseniltään keräämiin tietoihin.

 

Suomessa kaksi sukupolvea broilereita