Kasvattamoiden olosuhteet optimaaliset

https://suomibroileri.fi/uploads/images/Yläosakuvat/hallit2.jpg

Broilerikasvattamot ovat suuria ja avaria rakennuksia, jotka ovat rakenteiltaan kestäviä, helposti puhdistettavia ja turvallisia elinympäristöjä kanoille. Eläinten hyvät kasvatusolosuhteet otetaan huomioon jo tuotantorakennusten sijoitus- suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Suunnittelussa otetaan huomioon tautisuojausta, broilerien tarkastamista, ruokinta- ja juomalaitteita, lämmitystä ja ilmanvaihtoa sekä melua ja valaistusta koskevat ohjeet ja vaatimukset. Rakennusten ja pihojen sijoittamisen suunnittelussa on huomioitava myös rehu- ja teurasautojen kulkureitit sekä estettävä luonnonlintujen ja jyrsijöiden pääsy rehusiiloihin ja tuotantorakennuksiin.

Vapaana kuivikkeella

Kaikki suomalaiset broilerit jokaisessa tuotantopolvessa elävät vapaina kuivikkeen päällä, ja niillä on mahdollisuus liikkua esteettä ja tutkia ympäristöään. Vanhempaispolven kanaloissa on pesät munintaa varten ja nuorikkokasvattamoissa orret. Ruokinta- ja vesilaitteet ovat korkeudeltaan säädettäviä ja niiden toimivuus ja mitoitus tarkistetaan päivittäin.

Raikasta ilmaa

Kanaloiden ilmanvaihto mitoitetaan broilerien määrään ja ilmanlaadulle on omat kriteerinsä. Teuraskasvattamoissa suhteellisen ilmankosteuden on pysyttävä alle 70 %:ssa, hiilidioksiditason alle 3000 ppm, ammoniakin alle 20 ppm. Ilmanlaatua heikentävää pölyä on tarvittaessa sidottava sumuttamalla hienojakoista vettä kanalaan seinille tai kattoon asennetuilla sumutuslaitteilla.

Tilaa kasvaa

Untuvikkovaiheessa broilereilla on tilaa käytettävissä yllin kyllin. Kasvatuksen edetessä ja lintujen kasvaessa käytettävissä oleva tila vähenee, mutta silti linnuilla on tilaa väistää ja paeta. Broilerien voi nähdä räpyttelevän ja venyttelevän siipiään sekä tekevän juoksupyrähdyksiä ja lentoharjoituksia. Teurasbroilereita on noin 17 – 22 lintua per neliö, ja kasvatustiheys on lailla säädettyä ja viranomaisten valvomaa.

Kanaloissa ei ole ikkunoita, jotta kasvattamossa voidaan ympäri vuoden taata pimeä jakso kanojen lepäämistä varten. Kana on hyvin riippuvainen päivän pituudesta ja se näkee erittäin hyvin ja tarkkaan myös hämärässä. Koska kana on saaliseläin, on sille kirkas valo kauhistus.

Broilerit eivät ulkoile, sillä ulkoilu voi olla kanan terveydelle vaarallista. Ulkoillessa ne altistuisivat erilaisille loisille ja taudinaiheuttajille, joista osa, kuten kampylobakteeri, heikentää myös lihaan päätyessään ruokaturvallisuutta.