01. helmikuuta 2021

Suojaa SiKana -hanke tuottajan tukena

SuojaaSiKana_Hanketunnus.jpg

Suojaa SiKana -hankkeessa on järjestetty talven ja kevään aikana webinaareja broilertuottajille eläintautiriskeistä, eläintautien torjunnasta ja siihen liittyvistä haasteista.

Webinaarien tallenteet sekä esitykset löytyvät hankkeen kotisivuilta: https://www.sikayrittajat.fi/hankkeet/suojaa-sikana---sika-ja-siipikarjatilojen-tautiriskienhallinnan-kehittamishanke-/koulutusmateriaalit