27. huhtikuuta 2023

Kuivikekysely

Chicks.JPG

Kuivikemarkkinat ovat tällä hetkellä suurten muutosten alla. Seurauksena on tullut akuutti tarve selvitykselle, jota vetää Luonnonvarakeskus ja yhtenä rahoittajana on myös Suomen Broileryhdistys ry. Selvityksessä tarkastellaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti turpeen ja muiden kuivikemateriaalien käyttöä ja saatavuutta sekä arvioidaan niihin liittyviä tulevaisuudennäkymiä ja kehitystarpeita. Työn tuloksia tullaan hyödyntämään erilaisessa vaikuttamistyössä.
 
Osana selvitystä kartoitetaan kotieläintuottajien näkemyksiä kuivikkeiden käytöstä. Olisi todella tärkeää, että siipikarjatuottajat vastaisivat kyselyyn, jonka vastausaika päättyy 7.5.2023.