31. tammikuuta 2023

Eläinsuojelukoulutukset

SBY koulutus 2023.jpg

Broileryhdistys järjestää kolme samansisältöistä tapahtumaa, jossa perehdytään tuotantobroilereiden kasvatusta koskevaan lainsäädäntöön ja valmistaudutaan mahdollisiin otantaan perustuviin eläinsuojelutarkastuksiin. Ruokavirasto on ilmoittanut broilertilojen olevan painopisteenä tämän vuoden tarkastuksissa. 

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 12 ja itse koulutus on klo 13 - 16. Ohjelmassa kuullaan myös uudesta kansainvälisestä BroilerNet-hankkeesta sekä muista ajankohtaisista asioita. 

Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumisia viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Ilmoittautuminen

Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja antavat yhdistyksen pj. Kalle Mahlamäki ja varapj. Petter Sandelin